กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy