กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิต กรณีศึกษาโรงงานประกอบรถยนต์ Download Download PDF