กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การออกแบบและพัฒนาเครื่องขึ้นรูปภาชนะจากใบบัว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF