กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การอัดก๊าซชีวภาพในถังบรรจุก๊าซและการใช้หุงต้ม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF