กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาก้อนอิฐดินดิบผสมใบกล้วยและขุยมะพร้าวเพื่อเป็นวัสดุก่อสร้างสำหรับบ้านดิน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy