กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาวิธีประมาณค่าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทิศและมุมต่างกันด้วยวิธีสหสัมพันธ์และใช้เทคนิค การจำแนกลักษณะท้องฟ้าแบบมิติสาทิสรูป : กรณีท้องฟ้าแจ่มใส Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy