กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การออกแบบของสายอากาศแท็กสำหรับการถ่ายโอนกำลังงานแบบไร้สายด้วยระบบอาร์เอฟไอดีที่ความถี่ 13.56 MHz Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy