Return to Article Details แบบจำลองการควบคุมเข้าใช้งานระบบโดยการพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy