Return to Article Details การพัฒนาระบบสนับสนุนการพิจารณาอนุมัติให้สินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อสินค้าโดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy