Return to Article Details การสร้างกฎความสัมพันธ์จากเซตรายการความถี่และเซตรายการความถี่แบบปิด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy