Return to Article Details การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสำเร็จการศึกษาโดยนำเข้าข้อมูลผ่านระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy