Return to Article Details การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการเงินสำหรับการเสนอขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy