กลับไปที่รายละเอียดของบทความ องค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดสาหร่ายสีเขียวน้ำจืดขนาดใหญ่ (Oedogonium sp.) และผลร่วมของสารสกัดกับปุ๋ยทางใบต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ากล้วยไม้เอื้องสามปอยขุนตาล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy