กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีการลดความชื้นผลผลิตทางการเกษตร และวัสดุชีวภาพมูลค่าสูงด้วยอากาศร้อนที่เหมาะสมโดยใช้แหล่งพลังงานความร้อนร่วม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy