กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาวาล์วควบคุมการไหลของน้ำที่เหมาะสมต่อการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋วด้วยแบบจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy