กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การส่งข้อมูลความสัมพันธ์ของทิศและความเร็วลมผ่านระบบ SCADA เพื่อควบคุมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาด 80 เมกะวัตต์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy