Return to Article Details การถ่ายเทความร้อนของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกสำหรับอบแห้งดีปลี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy