กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าในอาคารด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) กรณีศึกษา อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy