กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สมการไดโอแฟนไทน์ p^x+(p+10)^y=z^2 เมื่อ p และ p+10 เป็นจำนวนเฉพาะ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy