กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การแก้ไขปัญหาสมการการเคลื่อนที่ของไฮเซนเบิร์กของอนุภาคที่ถูกบังคับด้วยแรงฮาร์โมนิกออสซิเลเตอร์ที่ขึ้นอยู่กับเวลาโดยใช้ตัวดำเนินการสร้างและทำลายสถานะ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy