กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การส่งเสริมการเจริญของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในดินที่ได้รับผลกระทบจากเกลือโดยจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์เอซีซีดีอะมิเนส Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy