กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่ของสารสกัดจากเปลือกรากหม่อน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF