กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้สื่อแอพพลิเคชั่นเรื่องการป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่อคะแนนความรู้ ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF