กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาการหาค่าที่เหมาะสมจากแบบจำลองพีไอดี โดยใช้วิธีพื้นผิวตอบสนอง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF