กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาการหาค่าที่เหมาะสมจากแบบจำลองพีไอดี โดยใช้วิธีพื้นผิวตอบสนอง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy