กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบผลอ่อนมะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อเซลล์มะเร็งตับ มะเร็งปากมดลูกและฮิวแมนเคอราติโนไซด์เซลล์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF