กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการแช่น้ำหมักชีวภาพต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF