กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ระบบเกษตรแนวตั้งควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF