กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบอนุกรมเวลาที่สร้างด้วยวิธีบ๊อกซ์-เจนกินส์ วิธีปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลังอย่างง่าย และวิธีพยากรณ์รวม สำหรับพยากรณ์ราคาไข่ไก่รายเดือน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy