กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การดูดซับสีย้อมเมทิลีนบลูจากสารละลายโดยถ่านกัมมันต์ที่เตรียมได้จากลูกยางนา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF