กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คุณสมบัติทางกายภาพของเส้นใยซีเมนต์จากหญ้าเนเปียร์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF