กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การดูดซับกรดฮิวมิคโดยไคโตซาน-ซิลิกาเรซิน: สมดุลและการออกแบบ กระบวนการดูดซับ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF