กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวทางการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานรัฐ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy