Return to Article Details ประสิทธิภาพการจัดกลุ่มของวิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมทชีน และวิธีเคเนียเรสเนเบอร์ เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงเบ้ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy