Return to Article Details การพัฒนาแบบจำลองคลังข้อมูลแบบผสมผสานเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล ด้วยดาต้าวาล์ว 2.0 กรณีศึกษา กรมทางหลวงชนบท ประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy