Return to Article Details การพัฒนาการขึ้นรูปโครงเลี้ยงเซลล์เพื่องานวิศวกรรมเนื้อเยื่อผิวหนังด้วยเทคนิคการหล่อแบบเทปจากเจลาติน ไฟโบรอิน และไคโตซาน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy