Return to Article Details การวิเคราะห์อิทธิพลของความลึกฟันเกลียวและระยะพิทช์ในสกรูอิมแพลนท์ขนาดเล็ก ต่อการกระจายความเค้นในกระดูกโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy