Return to Article Details วิธีการฝึกสอนโครงข่ายประสาทเทียมแบบป้อนผลการคำนวณไปข้างหน้า โดยใช้หลักการสหสัมพันธ์ไขว้น้อยสุด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy