Return to Article Details ต้นแบบห้องนอนอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุ โดยการใช้กล้อง Kinect ตรวจจับการเคลื่อนไหว Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy