Return to Article Details การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกรณีทดสอบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy