กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ระบบกักเก็บความเย็นในอาคารแบบคอนกรีตมวลเบาร่วมกับสารเปลี่ยนสถานะ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล