กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สมบัติของวัสดุแซนวิชจากวัสดุเชิงประกอบพลาสติกและผงไม้ยางพาราที่มีแกนกลางจากพลาสติกต่างชนิด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล