กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่เหมาะสมระหว่างอุณหภูมิและเวลาการอบเพิ่มคาร์บอนในการชุบแข็งมีดโต้ด้วยกระบวนการแพ็กคาร์เบอไรซิงโดยใช้เปลือกหอยขมเป็นสารเร่งปฏิกิริยา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล