กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กำลังยึดเหนี่ยวของเหล็กข้ออ้อยในคอนกรีตเมื่อใช้เถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ผสมเอฟจีดียิปซั่มเป็นวัสดุยึดเกาะ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล