กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับอัตราส่วนค่ามัธยฐานของประชากรสองกลุ่มโดยวิธีของ Price และ Bonett ร่วมกับวิธีบูตสแทร็ปที Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล