กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบความสามารถในการเจริญเติบโตของข้าวโพดข้าวเหนียวหวานต่อการชลประทานแบบหยดจากหอถังสูง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล