กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลขององศาการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงต่อสมรรถนะ การเผาไหม้ และมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซลโดยใช้เชื้อเพลิงดีเซลผสมน้ำมันไพโรไลซิสจากพลาสติก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล