กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้ระบบการทำงานอัตโนมัติแบบหุ่นยนต์ในกระบวนการคำนวณเงินนำส่งกองทุนคุ้มครองเงินฝากและกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล