กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเชิงเทคนิคระบบกักเก็บความเย็นร่วมกับสารเปลี่ยนสถานะสำหรับการปรับอากาศภายในอาคาร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF