กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คุณสมบัติเชิงกลและต้นทุนด้านวัสดุของคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็กที่มีค่ากำลังรับแรงดึงต่างกัน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF