กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปกวารสาร มจพ. ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF